ANPC a emis și publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 225/2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfășoară activitate în mediul online

Ordin 225/2003:

Art. 1 - Operatorii economici, care desfășoară activitatea de comercializare/prestare de servicii în mediul online au obligația de a informa consumatorii, cu privire la condițiile de legalitate ale acesteia, prin afișarea tuturor informațiilor în baza cărora funcționează: denumirea persoanei juridice, cod unic de înregistrare, numărul din registrul persoanelor juridice corespunzător, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate, adresa sediului și/sau a punctului de lucru, unde își desfășoară efectiv activitatea, seria și numărul tuturor autorizațiilor, avizelor, atestatelor, certificatelor, licențelor necesare desfășurării activităților, precum și emitentul acestora. 


Art. 2 - (1) Documentele prevăzute la art. 1 și 2 sunt plasate în câmpul vizual al consumatorului, la primul contact cu prezentarea operatorului economic, înainte de a lansa comanda, astfel încât informațiile să fie ușor de identificat.

(2) Documentele nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise, fotografice sau disponibile în urma căutării.

Art. 4 - Operatorii economici care refuză afișarea informațiilor cu privire la legalitatea activității desfășurate vor fi delistați de pe pagina de vânzări, la solicitarea autorității.
Art. 5-  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.