BT Broker de Asigurare

Pentru nevoile tale

Cu o experiență de 20 ani în brokerajul de asigurări a obiectelor finanțate în leasing, o echipă experimentată de profesioniști si dedicare în dezvoltarea parteneriatelor BT Broker de Asigurare își propune să ofere o experiență de asigurare de încredere și adaptată nevoilor clienților.

Servicii

  • Intermediere de asigurări de bunuri și proprietăți din contractele de leasing
  • Consultanță și asistență în cazul dosarelor de daună pentru contractele de leasing

Te așteaptă o serie de avantaje

Soluții de asigurare pentru nevoile tale.

Raport mai bun între acoperire și cost

Clauze suplimentare optime pentru tine

Consultanță pentru oferte de asigurare

Suport pentru dosare de daună

Asigurări

Prelucrarea datelor cu caracter personal

BT BROKER DE ASIGURARE S.R.L. este o societate pe acțiuni română cu sediul social în București, Sos. Bucuresti - Ploiesti, nr. 19 - 21, et. 2, camera 118, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr J40/14402/08.09.2004 avand Codul Unic de Înregistrare nr. 16741957.

Suntem o companie autorizataă de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în baza Deciziei nr. 3941/30.08.2004 fiind înmatriculată în Registrul Brokerilor de Asigurare sub nr. RBK-239/20.10.2004 conform legislației în vigoare.

Suntem autorizați să practicăm toate clasele de asigurări generale pentru toate Societățile de Asigurări (inclusiv emiterea de contracte de asigurare şi colectarea primelor de asigurare în numele societăților), acționând în numele dumneavoastră, clienții noștri.

Legal

Verificarea înregistrării BT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.  în Registrul Intermediarilor Principali.

Verifică îregistrarea f

Dumneavoastră, în calitate de Clienți ai produselor de asigurare şi părți interesate, aveți dreptul legal să formulați reclamații împotriva distribuitorilor.

Condițiile de exercitare f

Litigiile dintre clienții persoane fizice și distribuitorii de asigurări pot fi soluționate și prin proceduri de soluționare alternativă a litigiilor. Condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor pot fi vizualizate accesând www.salfin.ro.

Documentele de Informare privind Produsul de Asigurare (IPID) se regăsesc pe secțiunea dedicată Parteneri Asigurari din această pagină.